PROGRAMY PRO 1.-4. třídu ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přihlásit se můžete na emailu rybnicek@adamgallery.cz a na telefonu 603 574 365.

Stálé programy

Příběh strojírny

Co se stane s budovou, která přestane sloužit svému účelu? Program přibližuje zábavnou formou pro děti historickou industriální architekturu v současném životě města a jeho obyvatel. Zamyslíme se nad možnostmi dalšího využití "opuštěných" průmyslových objektů, které neslouží původnímu účelu.

Délka programu: 60 - 90 minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Jiří Černický: Cirkus Experimento

Dílo Jiřího Černického je charakteristické využitím škály výtvarných technik a kombinací rozličných materiálů. Jeho přístup při hledání adekvátní formy pro uměleckou myšlenku je vyloženě experimentátorský. V nabízené výtvarné dílně se zprvu hravou formou přiblížíme tvorbě umělce. Dále si budeme povídat o tom, jak se míchají barvy a jakými tradičními i netradičními způsoby se dá vytvořit obraz. V praktické části nás čeká spontánní tvořivé experimentování ve výtvarném ateliéru s důrazem na prožitek radosti a rozvoj tvořivosti a invence.
Délka programu: 60 - 90 minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Barevný poklad galerie

Jste zvědaví, jaký poklad skrývá Richard Adam Gallery? Přijďte se zábavnou formou seznámit s prostředím galerie, současným uměním a malířstvím. Na děti čekají v galerii kamarádi Jácíček a Veverka, kteří se jednoho dne zatoulali do galerie a našli zde poklad …Přijďte také objevit barevný poklad galerie.

Délka programu: 60 - 90 minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma