PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přihlásit se můžete na emailu skoly@adamgallery.cz nebo tel 603 884 817.

Stálé programy

Příběh strojírny

Co se stane s budovou, která přestane sloužit svému účelu? Program přibližuje zábavnou formou pro děti historickou industriální architekturu v současném životě města a jeho obyvatel. Zamyslíme se nad možnostmi dalšího využití "opuštěných" průmyslových objektů, které neslouží původnímu účelu.

Program zahrnuje teoretické informace, samostatné úkoly a praktická cvičení.
Délka programu: 60 - 90minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Jiří Černický: Pestrý svět umění

Svět umělce Jiřího Černického překypuje složitými myšlenkami a originálními nápady, jak tyto myšlenky zvěčnit v podobě uměleckého díla. I s těmi nejmenšími lze vstoupit do pestrého světa současného umění a vnímavě pozorovat a zkoumat, co jsou to vlastně barvy, jaký je na dotek povrch obrazu nebo jak různě se může 
chovat hmota. Dokážeme si, že navštívit galerii výtvarného umění vůbec nemusí být nuda!

Program zahrnuje teoretické informace, samostatné úkoly a praktická cvičení.
Délka programu: 60 - 90minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Barevný poklad galerie

Jste zvědaví, jaký poklad skrývá Richard Adam Gallery? Přijďte se zábavnou formou seznámit s prostředím galerie, současným uměním a malířstvím. Na děti čekají v galerii kamarádi Jácíček a Veverka, kteří se jednoho dne zatoulali do galerie a našli zde poklad …Přijďte také objevit barevný poklad galerie.

Program zahrnuje teoretické informace, samostatné úkoly a praktická cvičení.

Délka programu: 60 - 90minut
Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma