Programy pro 5. - 9. třídu základní školy

Přihlásit se můžete na emailu skoly@adamgallery.cz a na telefonu 603 574 365.

Stálé programy

Příběh strojírny

Co se stane s budovou, která přestane sloužit svému účelu? Program přibližuje historickou industriální architekturu v současném životě města a jeho obyvatel. Zamyslíme se nad možnostmi dalšího využití "opuštěných" průmyslových objektů, které neslouží původnímu účelu. Patří tyto objekty do našich měst? Má smysl je opravovat a adaptovat pro nové využití nebo bourat a stavět jiné budovy? Přiblížíme si pojmy: architektura, urbanismus, průmyslové památky, památková péče.  Dozvíme se, jak se z bývalé strojírny Friedricha Wanniecka stala galerie současného umění, kulturní a komunitní centrum nebo komplex nákupní galerie. Co nám, obyvatelům města, přinesl tento "nový" životní prostor...?
Program zahrnuje teoretické informace, samostatné úkoly a praktická cvičení.

Vhodné pro učitele: VV, ZSV/OV, ČJ, D, předměty technického zaměření na odborných školách

  • Délka programu: 60 - 90 minut
  • Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Sbírám, tedy jsem!

Pamatujete si na svoji první sbírku autíček nebo panenek? Fenomén sběratelství provází lidstvo celá staletí. Přijďte do Richard Adam Gallery, seznámíte se s osobností Richarda Adama, zakladatele sbírky obrazů a kreseb v RAG, a dalšími předními sběrateli umění. Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Co je to sbírka, jak vzniká? K čemu slouží sbírky, jaký mají význam? Kde se vzala sběratelská vášeň? Jste také sběrateli?
Program zahrnuje teoretické informace, samostatné úkoly a drobná praktická cvičení.

Vhodné pro učitele: VV, ZSV/OV, ČJ, D, předměty technického zaměření na odborných školách

  • Délka programu: 60 - 90minut
  • Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Jiří Černický: Záhady Dolby

Dílo Jiřího Černického je charakteristické širokou škálou výtvarných postupů, kterými vyjadřuje silnou myšlenku v obsahové rovině. V nabízené výtvarné dílně se hravou formou přiblížíme tvorbě umělce a zpracujeme obsah některých vybraných děl. Zvědaví se dopátrají, co je to „Dolby malba" z názvu výstavy. Může být obraz
na stěně zároveň prostorovým objektem? Jak s ostatními lidmi komunikovat obrazem? A jak se vůbec dá v dnešní době ještě vytvářet originální umění? V praktické části se zaměříme na náměty ze současnosti a inspirovaní výstavou 
budeme experimentovat s různými materiály a technikami v zázemí našeho ateliéru.

Vhodné pro učitele: VV, ČJ, D, uměleckých předmětů na školách s technickým zaměřením

  • Délka programu: 60 - 90 minut
  • Vstupné: 40 Kč dítě, doprovod zdarma

Seznamte se s aktuální výstavou!

Zajímá vás zákulisí aktuálních výstavy? Chcete se dozvědět informace o obrazech vystavených v AG? Přijďte na komentovanou prohlídku aktuálních výstav, seznámíte se s obrazy autorů generace 90. let. Program zahrnuje teoretické informace a praktická cvičení.

Vhodné pro učitele: VV, ČJ, D, uměleckých předmětů na školách s technickým zaměřením
Cílová skupina: 2.stupeň ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, veřejnost

  • Délka programu: 60 minut
  • Vstupné: 20 Kč