Michal Škoda

Geometrické variace ve škále tónů mezi černou a bílou jsou poznávacím znamením tvorby Michala Škody. Linie seřazené do pravoúhlých sítí představuje v plátnech, kresbách, instalacích a objektech. Pracuje s perspektivou a iluzivností prostor vytvářených pravidelným rastrem, jehož jasnost narušuje chybějícími segmenty, body, prvky. Na Bruselském bienále v roce 2008 vystavil jen bílé konstrukce, připomínající rámy.