Milan Salák

Krom vlastní umělecké činnosti působí Milan Salák také jako kurátor, teoretik a kritik. Ve svých obrazech odhaluje zaujetí dopravní technikou a navigací především letadel a automobilů. Zároveň se systematicky zabývá reflexí fungování dnešní společnosti, zkoumá masovost a podmíněnost jednání s ohledem na okolí, například oblékání jako druh uniforem. Jeho díla jsou pro diváka snadno čitelná, poselství je jasně dané, mnohdy se snahou vyburcovat i negativní reakci.