Skip to Content

Tomáš Císařovský

Absolvent pražské Akademie výtvarných umění patří k malířům silné střední generace. Jeho díla vznikají v tematických cyklech, často jsou inspirována historickými událostmi nebo postavami z kruhu jeho rodiny a přátel. Typická je pro jeho práci kombinace malby a doplňujícího textu stejně jako promyšlené užívání výrazných, mnohdy až neonových barev a bezčasého, nekonkrétního pozadí. Od konce minulého desetiletí používá také kombinaci krajiny a figurální malby. V jeho díle však zůstává středem zájmu lidská postava a jednoduchá, čitelná forma, která transformuje hlubší obsah.

Rok psa

Název litografického cyklu Rok psa je zároveň názvem samostatné výstavy Tomáše Císařovského, která se konala v roce 2006 v Galerii Litera. Autor v cyklu zaměřuje divákovu pozornost na dvojice postav v násilných či erotických pózách, ke kterým přímo umisťuje na neutrální pozadí nápis. Text se tak jako v jiných jeho dílech stává i zde důležitou součástí výjevu samotného a jasným poselstvím k pozorovateli.

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 15000 Kč 

soubor 5ti grafických listů v obálce

prodej i jednotlivě

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 5500 Kč

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 5500 Kč

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 5500 Kč

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 5500 Kč

Tomáš Císařovský, Rok psa, litografie, cena 5500 Kč

Akvarely

Tomáš Císařovský, bez názvu, akvarel, cena 14200 Kč

 

Tomáš Císařovský, bez názvu, akvarel, cena 14200 Kč

 

Tomáš Císařovský, bez názvu, akvarel, cena 14200 Kč

 

Tomáš Císařovský, bez názvu, akvarel, cena 9500 Kč

 

Tomáš Císařovský, bez názvu, akvarel, cena 9500 Kč

 

Tomáš Císařovský, "Kost" -  akvarel, cena 12000 Kč

 

Tomáš Císařovský, "Medůza" - akvarel, cena 14200 Kč

 

Tomáš Císařovský, "Přebíraná" -  akvarel, cena 9500 Kč

 

Tomáš Císařovský, "V křoví" - akvarel, cena 9500 Kč