Petr Veselý

Tvorba brněnského malíře, kreslíře, grafika, tvůrce instalací i objektů a pedagoga Petra Veselého zahrnuje jak polohou figurální, tak polohu abstraktní. Někde na pomezí mezi oběma póly stojí autorova díla pracující s písmem a psaným textem, který se neobjevuje pouze v jeho výtvarných realizacích, ale i v umělcově literární tvorbě. Sám vytváří a vydává vlastní verše a texty. 
Ústředním tématem, na něž se Veselého dílo soustředí, jsou otázky autenticity a opravdovosti. Věnuje se polaritě mezi spiritualitou a všedností každodenního života, stírá mezi těmito oblastmi rozdíly a snaží se postihnout podstatu běžných věcí, které redukuje na základní tvary, linie a barvy, jež se objevují na jeho téměř monochromních a dichromních plátnech. 
S tímto přístupem souvisí i letristické tendence ve Veselého tvorbě. K Textovým kresbám dospěl od Záznamů sestávajících se z čar a křivek rozvíjených od 80. let. Slovo a písmo, které má jednak své vizuální kvality, ale také znakovou a symbolickou povahu,  pro autora představuje fenomén běžného světa skrývající v sobě množství dalších významů. 

 

 

Petr Veselý, Bez názvu, serigrafie, cena 2700 Kč