Otto Placht

Termín: 5. 2. - 5. 4. 2009

Otto Placht je někdy nazýván malířem džungle. A je to označení zcela oprávněné. Po studiu na pražské AVU v letech 1982-8 odešel počátkem 90. let do Peru, kde několik let žil v prostředí amazonského pralesa u peruánských domorodých obyvatel z indiánského kmene Shipibo. Dodnes se do těchto míst opakovaně vrací. Vliv prostředí i výtvarných projevů místních indiánů přetavil do zcela originálního přístupu k výtvarné tvorbě, postavené na až barbarském využívání zářivých barev a složitém komponování obrazové plochy, která často připomíná právě svět nespoutané džungle.

Obrazy vytvořené při jeho pobytu v Peru v roce 2008 tvoří základ instalace v Galerii Za stěnou.