Od pastelky k obrazu 2013/2014

10. 2. 2014

Od 10.2. do 16.2 proběhla v prostoru Za stěnou výstava prací, které v Richard Adam Gallery vznikly v rámci různých doprovodných programů pod hesly "poznávání výstav, inspirace, experiment, zábava, vzdělávání". Stěžejní část byla věnovaná návštěvníkům pololetních kurzů, které probíhaly od září do února letošního roku. Ty jsou byly rozděleny do tří skupin: děti od čtyř do sedmi let, od osmi do patnácti a účastníky starší 15 let. Můžeme tak sledovat díla vzniklá v různém věku, ale taky v rámci různých přístupů lektorek, které kurzy vyučují. Děti v návaznosti na aktuální výstavy experimentovaly s různými technikami, poznávaly odlišné přístupy umělců, zkoušely, co dokáže barva, podklad, různý materiál a nástroje. Studenti a dospělí zpracovávali společné téma "Zdál se mi sen." Každý výtvarník se zhostil tématu podle svých představ a intencí. Za pomoci lektorky se pak věnovali deset lekcí každý individuálnímu projektu (malba, kresba…).
Výstava je pak doplněna o práce, které vzešly například z různých dílen pro děti (sobotní výtvarný ateliér, speciální dílny, letní výtvarné ateliéry), inspirovaných aktuální výstavou, akcí pro 15 + a dospělé (např. cyklus tří dílen k výstavě Josefa Achrera, letní výtvarný ateliér), vedených zkušenými výtvarníky a studenty uměleckých škol.
Návštěvníci tak budou mohli shlédnout díla a talent začínajících umělců "amatérů" a nechat se povzbudit k vlastní tvorbě a návštěvě doprovodných programů v naší galerii.