Skip to Content

Michal Škoda, Jan Šerých

Zakázané uvolnění
Termín: 4. 5. 2007 - 2. 9. 2007

Výstava Zakázané uvolnění otevírá cyklus autorských výstav připravených specielně pro unikátní prostor Galerie na mostě (Michal Škoda nar. 1962, Jan Šerých nar. 1972), tak i přístup ke geometrii, spojili své síly a vytvořili společný projekt, ve kterém originálním způsobem propojují odlišnosti i podobné přístupy své tvorby.

Sami o svém projektu říkají: „Máme každý značně odlišná východiska pro svoji práci, přesto se k sobě místy formálně blížíme. Postavit výstavu na hotových věcech a vymyslet k ní nějaké vtipné kontrapunkty jsme zavrhli jako otřepané a neproduktivní řešení. Namísto toho jsme se rozhodli postavit koncept výstavy jako jakousi skládačku. Každý panel je kombinací nebo, chcete-li, prolínačkou, předem, v patřičném měřítku a podle předem určených dispozic, vytvořených kreseb nás obou." Michal rýsoval, Jan tahal myší. Dnes by už oba jen těžko identifikovali vlastní podíl na výsledném obrazu. „Zmiňovaný modus operandi vychází z našich starších prací. Oba jsme v určité době vytvářeli symetrické kompozice, podobné jakýmsi hřištím, hracím plánům." Michal Škoda s určitou referencí na architekturu a urbánní komunikační systémy, Jan Šerých spíše jako reakci na své ‚prokletí‘ efemérní počítačovou vizualistou.

„Výsledek, ale zejména tvůrčí metoda, je, domníváme se, hrou a zároveň i jakousi poctou hře. Jsou zde předem určená pravidla. Nechybí aleatorní princip – k výsledku jsme docházeli vždy kombinací dvou náhodně vybraných kreseb. Navíc, počet panelů je 12 a každý od počátku řešil ‚svoji polovinu‘, takže jsme se náhodou(?) od počátku pohybovali v šedesátkové číselné soustavě, což je v daných souvislostech dosti zábavná shoda okolností…" Nyní už bude jen na divácích této otevřené partie, budou-li se ve specificky upraveném prostoru cítít, jako by procházeli ulicí s řadou billboardů, vystřižených spíše z Blade Runera, než z české mediální reality, či jako netoví surfaři, nebo třeba úplně jinak.