Skip to Content

CRISSCROSS

Termín: 24. 4. - 6. 9. 2009

Crisscross znamená anglicky síť, ale také třeba křížem krážem. Cesty, rozbíhající se do různých světových stran, lana, křížící se v pravidelných odstupech. Pevné body, které zachycují realitu a dávají ji pravidla a řád. Tato výstava je do jisté míry rovněž sítí. Křížem krážem mapuje různé tendence v současném výtvarném umění. V rovině závěsného obrazu a objektu. Je „křížem krážem" jak žánrově, tak regionálně a vlastně i z hlediska času. Nebo alespoň takové „křížem krážem" naznačuje.

Výběr vystavených obrazů a objektů je velmi široký. Od expresivní malby Butzera a Hüppauffa, přes konceptuální tvorbu Michala Škody či Jana Maartena Voskuil až k nazarenizmem a ranou renesancí ovlivněným obrazům Christiana Macketanze. Polovina 80. let v tvorbě Stanislava Diviše, nejaktuálnější trendy Jiřího Černického nebo Ondřeje Kopala, ohlédnutí za obrazy Václava Stratila. Je pochopitelné, že výběr s takto širokým záběrem může být pouze dílčí a příkladný. Přesto, nebo právě proto jsme se snažili mapovat uměleckou tvorbu jednotlivých autorů v rozsáhlejších celcích. Křížení a překrývání různých tendencí a poloh by mělo být umocněno rozsáhlejším představením jednotlivých umělců.

Tradice „výstav ve výstavě" je jedním z důležitých momentů na který expozice navazuje, ať už představuje vystavující v časovém průřezu jejich tvorbou (Michal Škoda, Thilo Heinzmann) nebo třeba šířeji mapuje jen jedno tvůrčí období (Stanislav Diviš, Marcel Hüppauff a další). V každém případě, širší představení jednotlivých tvůrců je důležitým posláním této výstavy.