Brněnská muzejní noc 2015

16. 5. 2015
18:00 – 23:00

www.brnenskamuzejninoc.cz

Pro děti

18:00 – Dětský výtvarný ateliér / tvořivá dílna s Petrou Čiklovou pro děti od 5 do 12 let.
20:00 – Stínové divadlo / workshop s výtvarnicí Evou Jaroňovou pro děti od 4 let. Během muzejní noci Richard Adam Gallery ožije stínohrou. Na připravovaném workshopu k výstavě česká malba 90. let 20. století budou mít účastníci možnost sblížit se s výstavou hravou formou koláže na principu stínového divadla. 

Na dílny se přihlašujte na emailu vlkova@adamgallery.cz.

Pro dospělé

19:00 – Komentovaná prohlídka / Richard Adam provází výstavou
21:00 – Průsečíky půdorysných stop / performance taneční skupiny Filigrán
22:00 – Komentovaná prohlídka s kustodkou Jaruškou / netradiční prohlídka Adam Gallery s klaunem Filipem Tellerem
23:00 – Průsečíky půdorysných stop / performance taneční skupiny Filigrán