Přejít k obsahu

Adam Szentpétery

Geometrizmy
Termín: 19. 9. - 23. 11. 2008

Výstavný projekt Adama Szentpéteryho (1955) pod názvom Geometrizmy predstavuje významnú postavu geometrickej maľby na Slovensku, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila jej formovanie a podobu v posledných dvoch desaťročiach aj v rámci stredoeurópskeho priestoru. Jeho tvorba je výsledkom „intelektuálního tvoření" (pojem Františka Foltýna), ktorý je esenciou mentálnej aktivity, racionálnych postupov a protestantskej ekonómie formy pri organizovaní obrazového poľa.

Po ukončení štúdií (1982) sa autor postupnou štylizáciou industriálnych krajín, redukciou zátiší a vylúčením figurálnych narácií presúva do oblasti geometrickej abstrakcie, kde systematicky rozvíja svoj výtvarný program dodnes. V jeho napredovaní jazykom geometrie je možné vystopovať niekoľko základných polôh. Od konca 80. rokov minulého storočia vytvára „levitujúce" figúry úlomkov, detailov a neexistujúcich vecí (Geometrizmy II, 1992; Vrstvenie II, 1993), ktoré striedajú „ dekon-štruktívne" sústavy elementárnych plôch a prvkov, roztrieštených v obrazovom poli (V rozpade, 1993).

Paralelne Szentpétery konštruuje svoju kľúčovú sériu - mnohovrstevné štruktúry, založené na na seriálnych postupoch, ťahu štetca v pravouhlom stretnutí línií. Vzniká tak rytmický vzorec, raster prekrývajúcich sa plôch, koherentný obrazový systém „integrovaného obvodu" maľby (Čierna a Biela štruktúra, 1996; Digitál, 1998; Opakovaný rytmus 1999).

Od roku 1993 sa prikláňa k estetike symetrických kompozícií (predovšetkým v kosoštvorcových formátoch) s cieľom dosiahnuť stav rovnováhy, harmónie a vnútorného poriadku (Diagonála I, 1995; Posun po horizontále III, 1999; Monotón II, 2003). V poslednom období autor uprednostňuje minimálnu reč veľkých čistých plôch s príbehom pásov a línií, vytlačeným do rohu, či na okraj plátna (Geometrizmy I, 1999; Geometrizmy III, 2001) alebo silné optické kvality a iluzívne zakrivenie priestoru, filtrované počítačom a znovu premietnuté na maliarske pole (Deformácia I a II). Tu preferuje jasnú signálnu „ostrohrannú" farebnosť žltej, červenej a modrej. Výstava Geometrizmy je prvou ucelenou prezentáciou Adama Szentpéteryho v Českej republike.

V Galérii Na moste sa už predstavil v roku 2007 v rámci projektu PitoreSKa (o súčasnom slovenskom obraze). Výstava potrvá do 23.11.2008. Adam Szentpétery, narodený 1956 v Rožňave, štúdiá: VŠVU Bratislava 1976-82, žije a tvorí v Rožňave a Košiciach. Od roku 1999 - pedagogický pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, od roku 2004 ako docent. V rokoch 1994 a 1996 získal 2. cenu na medzinárodnom bienále maľby Strieborný štvoruholník v Przemysli (PL), Štátná cena Munkaczyho v Budapesti v roce 2007.

Vybrané samostatné výstavy: 1992 – TG Poprad; 1994 – MVL Košice; 1995 – MG Miskolc; 1998 – SI Praha; 1999 - VSG Košice; 2002 – ŠG Banská Bystrica, OG Dolný Kubín; 2005 – GSW Przemysl, BWA Krosno; BWA Tarnow, 2006 - Galeria 72, Chelm, 2008 - WG Brno.