V galerii nezvoní

Projekt „V galerii nezvoní" je zaměřený na celoroční spolupráci galerie současného umění Richard Adam Gallery a základních uměleckých škol zakončené prezentací projektu veřejnosti formou výstavy.

Letos proběhne druhý ročník projektu. Informace k oběma ročníkům naleznete v podsekcích.

Cíle projektu

  1. Prezentace vybraných děl výtvarných oborů žáků ZUŠ Brno na výstavě v Richard Adam Gallery.
  2. Propojení znalostí, dovedností a výstupů ze školní výuky žáků s praktickými zkušenostmi.
  3. Rozvoj kompetencí žáků nezbytných pro aktivní zapojení se (nejen) do světa umění.
  4. Navázání dlouhodobé spolupráce galerie se ZUŠ Brno ve výchově a vzdělávání žáků.
  5. Pravidelný kontakt žáků s díly profesionálních umělců, jejich reflexe, zkoumání, interpretace a kritika.
  6. Prezentace škol veřejnosti.

Kontakt

Koordinátor projektu:

Mgr. Anna Vlková
vlkova@ragallery.cz
gsm: 00420 731 131 865