Josef Žáček

Josef Žáček patří k malířům, kteří se věnují pouze médiu malby, které je pro jejich tvorbu a výraz stěžejní. Pouze občasně odbočuje ke kresbě jakožto sesterskému způsobu vyjádření. Pracuje v cyklech, které reagují na konkrétní společenské a politické skutečnosti. Jedná se většinou o monumentální monochromní plátna, kde dominantní barvou je černá.