Výtvarný kurz vyTvoř!

Zajímá vás současné umění a výtvarná tvorba? Baví vás fotit, malovat, kreslit…? Přihlašte se do kurzu vyTvoř! v Richard Adam Gallery, který bude pokračovat od října do ledna. Ukončením kurzu je výstava v prostorách galerie!

Během kurzu se zábavnou formou seznámíte se současným uměním, především autory vystavujícími v galerii a dalšími významnými osobnostmi. Ti budou inspirací pro vaši vlastní tvorbu a kreativní experimenty. Budeme zkoumat a zkoušet, každý svojí vlastní cestou.

Kurz je určen všem, kteří se rádi baví výtvarnými činnostmi, zajímá je umění, nebo těm, kteří by prostě jen chtěli vyzkoušet novou zábavnou volnočasovou aktivitu. Přijďte se svézt na vlně jedinečné tvůrčí atmosféry galerie současného umění!
Kurzy probíhají od března do května, každé úterý, vždy 18:30 - 20:30 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí, je možné absolvovat i jednotlivé lekce.

Lektorka: Zlatka Kalusová
Cena: celý kurz 1 100 Kč, jednotlivá lekce 150 Kč

Proš(ž)ijte to!

Termíny: 3.3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4.

Látky, vzory, barvy, výšivky! Plastické textilní tapety s vlastním potiskem nebo originální designový doplněk do vašeho bytu si bude možné zhotovit v březnových textilních dílnách, které nabídnou neotřelý přístup k textilu a zdaleka nejsou určeny jen ženám. 
Na každé dílně během měsíce března bude v teoretické části workshopu představena zajímavá osobnost, která se zasloužila o rozvoj textilu v Brně. 
V navazující praktické části čeká na účastníky kurzu dynamická práce s textilem v duchu současných textilních vizionářů jako jsou například Giada Dammacco, Eunjeong Jeon, Aurélie Mossé, India Flint a další tvůrci. 
Každý z účastníků si navrhne vlastní textilní tapetu nebo interiérový textilní doplněk. Následovat bude kreativní, experimentální práce s materiály. 
Vítáni jsou jak zájemci bez předchozích zkušeností, tak i ti, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s textilem novým způsobem a seznámili se s inovativními přístupy v tomto oboru. 
Vítáni jsou také studenti uměleckých oborů nebo zájemci o jejich studium, kterým dílna otevře možnost vyzkoušet si uměleckořemeslné postupy a zhotovit originální textilní design.

Akvarel I.: tradiční a současný akvarel 

Termín: 14. 4.
V první dílně věnované akvarelu se seznámíme s materiály a jednotlivými postupy akvarelové malby. Představíme si také umělce, kteří pracují s akvarelem, včetně ukázek jejich tvorby a knižní ilustrace. Budeme experimentovat nejenom s barvami, ale také s tvary, obrazovou kompozicí. Necháme se inspirovat svěžími květy, tvary rostlin a také probíhající výstavou.

Akvarel II.: Japonský a Čínský akvarel

Termín:  21. 4.
Druhá dílna věnovaná akvarelu nabídne možnost nahlédnout do tajů historie a současnosti akvarelu z Japonska a Číny. V teoretické části se návštěvník seznámí s pracemi významných malířů z této oblasti. Zjistí, k čemu slouží fude a sumi nebo které motivy byly v oblibě 
u monochromní tušové  malby. V praktické části si vyzkouší namalovat akvarelový svitek zavěšený na dřívku nebo si domů odnese vlastnoruční ilustraci k úryvku z knihy slavného současného japonského autora jménem Haruki Murakami. 

Velkoformátová kresba tuší I.

Termín: 28. 4.
Dílna je určená všem zájemcům o kresbu. Vyzkoušíme si různé postupy kresby tuší, jako například lineární a objemovou kresbu. Zaměříme se výrazové možnosti černobílé a kolorované kresby a objevíme originální kreslířská témata. Představíme si současné evropské a světové umělce, pro které je kresba hlavním komunikačním prostředkem. 

Velkoformátová kresba tuší II.: svítící objekty

Termín: 5. 5.

Experimentální velkoformátová kresba tuší s užitím profilovaných přírodních dřívek. Dílna je určená všem zájemcům o kresbu. Vyzkoušíme si různé postupy kresby tuší, jako například lineární a objemovou kresbu. Zaměříme se výrazové možnosti černobílé a kolorované kresby. Objevíme originální kreslířská témata. 
Představíme si současné evropské a světové umělce, pro které je kresba hlavním komunikačním prostředkem. Zavítáme také do minulosti a inspiraci načerpáme v kresbách pozoruhodné brněnské malířky Anny Ticho. 
Plošný záznam rozšíříme o prostorovou tvorbu. Kresebné záznamy, skici převedeme do prostorových objektů, které mohou sloužit jako lampy. 
Poznámka k dílně: Dílna je určena pro všechny zájemce o kresbu, nejsou vyžadovány předchozí zkušenosti. Vítáni jsou i zájemci o studium na uměleckých školách  a studenti umění.

Šperky inspirované slavnou architekturou Brna

Termín: 12. 5.
V Brně narazíte na skutečné architektonické skvosty. Přesto však mnoho důležitých staveb chátrá a může se stát, že dříve, než doceníme jejich hodnotu, tak zcela upadnou. 
Často jde o domy s unikátní štukovou výzdobou, jedinečnými detaily. 
Pokusíme se o zajímavý úkol: Každý z účastníků dílny dostane na výběr z fotografií dokumentujících jednu pozoruhodnou brněnskou stavbu. V teoretické části dílny se seznámí s lokalizací, historií budovy a jejím současným stavem. V navazují praktické části se nechá volně inspirovat charakterem stavby, exteriérem, architektonickými články, barevností 
a vyzkouší si navrhnout a vyrobit autorský šperk dle vlastního výběru. 
Budeme pracovat s přírodními i syntetickými materiály, jako například dřevo, papír, textil, drát, plast a užijeme různé uměleckořemeslné postupy.
Jednotlivé šperky a jejich autory nafotíme a zpracujeme v plakát, který bude směřovat k veřejnosti s cílem upozornit na  "šperky" tohoto města, které pomalu ztrácí lesk. 
Dílna je určena pro všechny zájemce o šperk, studenty uměleckořemeslných škol. Nejsou vyžadovány předchozí zkušenosti.