Jan Vytiska

Obrazy Jana Vytisky patří k těm, které diváka záměrně zneklidňují. Strašidelné výjevy znetvořených lidí a dětí v temných místnostech roubených chalup usazených v apokalyptických krajinách jsou jeho nejčastějšími náměty. Absolvent ateliéru nových médií Jiřího Surůvky patří k nejvýraznějším talentům generace nultých let jednadvacátého století. Jeho styl bývá někdy označován jako pop-surrealismus.