Přejít k obsahu

Vladimír Skrepl

Termín: 22. 10. 2014 – 25. 1. 2015

Vladimír Skrepl patří mezi nejvýznamnější výtvarné umělce generace 80. let 20. století.  Jeho tvorba je velice široká, především se ale soustřeďuje na malbu, kresbu a plastiku. V duchu expresionismu, který je do značné míry alfou a omegou jeho výtvarného projevu, vytváří „divoká plátna", stejně jako energií nabité plastiky nebo kresby. Lze obecně říci, že právě expresionisticky brilantní přístup k tvorbě činí z Vladimíra Skrepla zcela mimořádnou osobnost v kontextu českého výtvarného umění.

Ve sbírce AG se nachází rozsáhlý soubor jeho obrazů, které však, kupodivu, nejsou vždy expresivní. Z této kolekce jsme vybrali 16 pláten, která mapují Skreplovu tvorbu mezi léty 1986 až 2007. Například dva obrazy z roku 1994, totiž Zelený monochrom a Fialový monochrom jsou příkladem tehdejší autorovy tvorby, kdy s pomocí válečku vytvářel v podstatě lyrizující plátna v duchu tehdy aktuálního směru nazvaného Česká abstraHce. Poetický lyrismus  se potom ještě zřetelněji projevuje v obraze Plíseň (1995), který je možno pokládat za klasický příklad převládajícího směru té doby. Naproti tomu,  například obraz Bez Kleopatry z roku 1986 je pro změnu ukázkou, jak se malíř vyrovnává s odkazem slavného Jana Zrzavého a jeho tvorby. 

Většina vystavených obrazů je ovšem malována v duchu divokého expresionismu, který je bezesporu rozhodujícím výtvarným principem v celé umělcově tvorbě, a to již od velkých papírů, na které vytvářel rozsáhlé malby v roce 1985, až po nejsoučasnější výtvarné projevy.