Přejít k obsahu

Vladimír Houdek

Termín: 24. 9. 2014 - 25. 1. 2015

Vladimír Houdek představuje, bez jakékoliv pochybnosti, jednoho z klíčových výtvarníků nejmladší generace. A to především svojí malířskou tvorbou. Již od začátku studií v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na pražské AVU bylo zřejmé, že se jedná o zcela mimořádný talent. Maloval tehdy obrazy, které byly, na rozdíl od těch současných, v podstatě „realistické", i když pojem realismus je třeba chápat se značnou rezervou. Toto reálné (nebo spíše surreálné)  vidění světa ovšem nezůstalo dlouho prioritou Houdkyvy tvorby. Postupem času stále více oprošťoval malovaná témata od „přemíry zobrazeného", přičemž v pozadí tvorby se začala  hlásit  tematika vycházející do určité míry ze světa techniky a strojů. Nebo spíše do tohoto světa se stylizující. Souběžně ale pracoval i s motivy přírodními, které  s pokračujícím zjednodušováním a oproštováním se od „přemíry zobrazovaného" se ve finále se světem techniky logicky (a taky úspěšně) prolnuly.

V roce 2012 získal Vladimír Houdek nejprestižnější cenu, jakou u nás mladý výtvarník může získat, totiž Cenu Jindřicha Chalupeckého. V té době už dospěl v zásadě  k abstrakci, kdy centrální, dominující kruh, který tvořil /a tvoří/ jádro jeho pláten, zpracovává různými tvůrčími postupy včetně kolážovitého lepení nebo opakovaného překrývání obrazové plochy. Je to stále pokračující proces o kterém zatím není zřejmé, kdy /a pokud vůbec/ se uzavře. Ale je výborný.

Výstava, kterou Vladimír Houdek připravil pro Galerii na Mostě představí nejnovější plátna, která klíčový motiv kruhu řeší z výtvarně variovaného pohledu a představují tak další posun v Houdkově tvorbě.