Petr Veselý

Brněnský malíř a absolvent akademie Petr Veselý se zabývá malbou, kresbou a vytvářením objektů, ke kterým mu slouží jako náměty obyčejné věci z jeho okolí. Například nábytek, knihy nebo dveře. Tvoří ale také malby krajin, nebo tzv. Textové kresby. Důležitý je pro něj celý proces vzniku díla, nejen výsledek či tvorba samotná. V roce 1986 se stal Veselý spoluzakladatelem uskupení Tovaryšstva malířského. Dalšími členy byl Kokolia, Kvíčala a Steklík.