Tomáš Vaněk

Současný rektor Akademie výtvarných umění ve své tvorbě systematicky zkoumá a konfrontuje vztahy mezi dvěma protipóly. V médiu není nijak vyhraněn, určující je vyjádření. Od kresby přechází k instalacím přes hudební performance až k hranicím street artu. Vaněk, který patří ke generaci etablující se na české výtvarné scéně v devadesátých letech, je také členem skupiny Bezhlavý jezdec a pas-produkce aktivit současnosti.