Jiří Valenta

Jiří Valenta studoval na pražské akademii u Miloslava Holého a Karla Součka a zde se také seznámil s významnými hybateli své generace, například s Koblasou či Medkem. Po událostech v roce 1968 však Valenta emigroval do Německa, kde také zůstal. Stál u vzniku neoficiálních Konfrontací, první se dokonce konala u něj v ateliéru. Blízké mu bylo prostředí českého informelu, jeho pozdější díla se stávají světlejší a bývají doplněna kresbou.