Václav Jirásek - Industria (dílčí výběr)

Václav Jirásek v Industrii předkládá velkoryse vyjádřenou menumentalitu rozpadu a zmaru nabubřele mamutích snů o včera, co mělo znamenat zítra. Sen o epochálním významu těžkého průmyslu v intencích 19. století i pozdějších bolševických inženýrů lidských duší se rozplynul a zůstaly pouze trosky a torza bývalých „chrámů práce". Kolosální, polorozpadlé haly plné obrovských rezivějících a oněmělých strojů uprostřed hromad prachu a strusky jsou většinou prázdné a tiché. Jen v některých provozech stále ještě pracují lidé. A právě jejich portréty v téměř životní velikosti, typologicky i formálně s jasnými symbolickými odkazy k portrétům rytířů a světců z křídel pozdně gotických deskových oltářů, jsou kostrou celé výstavy, jedinečným živoucím momentem nelidského prostředí vytvořeného člověkem, o němž nám autor s takovou přesvědčivostí podává zprávu

Nedoma, Petr. INDUSTRIA. 1. vyd. Praha: KANT, 2006, s. 10.