V galerii nezvoní 2013/2014

Pilotní ročník projektu celoroční spolupráce Richard Adam Gallery a výtvarných oborů základních uměleckých škol, škol s uměleckým zaměřením.

Zapojené subjekty

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11

Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o., Brno, Kristenova 27

Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462

Projekt V galerii nezvoní v pěti bodech

●          Setkání s galerií

Během návštěv programů a workshopů se žáci seznamovali obecně s prostředím výstavní instituce, specifiky Richard Adam Gallery jakožto sbírkotvorné galerie současného umění nacházející se v unikátních historických revitalizovaných prostorách. 

●          Setkání s výstavami

V průběhu roku žáci poznávali různé výstavy, tedy různé umělecké osobnosti, přístupy, techniky, formy vyjadřovaní, kulturně – společenský kontext, ale také vliv osobnosti kurátora na výslednou podobu prezentace. Během školního roku 2013/2014 to byly:

Rafani: Pán much

Josef Achrer: Push the leaks

Petr Pastrňák: Kuřecí stehýnko

Christian Macketanz: Pan Tutsch na celnici

Evžen Šimera: Dědictví budoucích zásad

Richard Roháč: Přízraky

 

●          Návštěvy edukačních programů

V průběhu celého školního roku 2013/2014 žáci a studenti navštěvovali prakticky zaměřené edukační programy vedené lektory. Ty jsou zaměřené na vzdělávání žáků skrze kontakt s autentickými uměleckými díly v galerii, získávání jedinečných podnětů pro další rozvoj vlastního tvůrčího potenciálu. Některé školní skupiny následně reflektovali získané informace a podněty kromě výtvarné práce v galerii také v rámci školní výuky.

●          Setkání s umělci

Jedním z cílů projektu je rovněž zprostředkovat žákům ZUŠ setkání s umělci, preferováni jsou ti aktuálně vystavující. Ta probíhají formou interaktivního kreativního workshopu, kdy mají žáci možnost se bezprostředně v návaznosti na komunikaci s autorem inspirovat k tvorbě a experimentu. Letos žáci pracovali s Ondřejem Homolou a Evženem Šimerou.

●          Prezentace tvorby žáků na výstavě „V galerii nezvoní"

Výstupy z celoroční spolupráce a tvorby žáků zapojených do projektu byly prezentovány na výstavě „V galerii nezvoní 2013/2014" – viz fotogalerie. Součástí vernisáže byl také doprovodný program, na kterém se prezentovaly další umělecké obory ze zapojených ZUŠ.