Jiří Surůvka

Jasná a srozumitelná kritika společnosti s humorem a nadhledem je vlastní dílu Jiřího Surůvky. Ta jako spojující linka prochází jeho performancemi, instalacemi, objekty i malbami. Nevyhýbá se námětům, politickým, náboženským nebo kulturním. Především v oblasti performance měl Surůvka silný vliv na českou výtvarnou scénu i další pokračovatele. Je členem skupiny Lozinski František, o.p.s a od roku 2003 vede ateliér Nová média na Ostravské univerzitě.