Studenti 15+

V galerii není nuda! Pro všechny mladé, které zajímá umění, rádi o něm diskutují, nechají se jím inspirovat k vlastním projektům a kreativní činnosti, chtějí se setkat s umělci, jsou tu naše programy 15+.

Výtvarný kurz vyTvoř! - otevřené lekce

Zajímá vás současné umění a výtvarná tvorba? Baví vás fotit, malovat, kreslit…? Přihlašte se do kurzu vyTvoř! v Richard Adam Gallery, který bude pokračovat od října do ledna. Ukončením kurzu je výstava v prostorách galerie!

Během kurzu se zábavnou formou seznámíte se současným uměním, především autory vystavujícími v galerii a dalšími významnými osobnostmi. Ti budou inspirací pro vaši vlastní tvorbu a kreativní experimenty. Budeme zkoumat a zkoušet, každý svojí vlastní cestou.
Kurz je určen všem, kteří se rádi baví výtvarnými činnostmi, zajímá je umění, nebo těm, kteří by prostě jen chtěli vyzkoušet novou zábavnou volnočasovou aktivitu. Přijďte se svézt na vlně jedinečné tvůrčí atmosféry galerie současného umění!

Kurzy budou probíhat pravidelně od března do května 2015, jendou týdně v úterý, vždy 18:30 - 20:30 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí. Je možné absolvovat i jednotlivé lekce. Cena celého kurzu 1100 Kč, jedna lekce 150 Kč. Maximální počet účastníků ve skupině je 15. 

Lektorka: Zlatka Kalusová

Pro přihlášení do kurzu a další informace nás kontaktujte na e-mailu vlkova@ragallery.cz, nebo tel. 731 131 865.

Termíny:

březen: 3.,10.,17.,24.,31.
duben: 7.,14.,21.
květen: 5.,12.

Lekce budou věnovány těmto tématům a technikám:

Proš(ž)ijte to! 
březen: 3.,10.,17.,24.,31. 

Látky, vzory, barvy, výšivky! Plastické textilní tapety s vlastním potiskem nebo originální designový doplněk do vašeho bytu si bude možné zhotovit v březnových textilních dílnách, které nabídnou neotřelý přístup k textilu a zdaleka nejsou určeny jen ženám. 
Na každé dílně během měsíce března bude v teoretické části workshopu představena zajímavá osobnost, která se zasloužila o rozvoj textilu v Brně. 
V navazující praktické části čeká na účastníky kurzu dynamická práce s textilem v duchu současných textilních vizionářů jako jsou například Giada Dammacco, Eunjeong Jeon, Aurélie Mossé, India Flint a další tvůrci. 
Každý z účastníků si navrhne vlastní textilní tapetu nebo interiérový textilní doplněk. Následovat bude kreativní, experimentální práce s materiály. 
Tato dílna nabízí individuální přístup lektora. 
Vítáni jsou jak zájemci bez předchozích zkušeností, tak i ti, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s textilem novým způsobem a seznámili se s inovativními přístupy v tomto oboru. 
Vítáni jsou také studenti uměleckých oborů nebo zájemci o jejich studium, kterým dílna otevře možnost vyzkoušet si uměleckořemeslné postupy a zhotovit originální textilní design.

Akvarel I.: tradiční a současný akvarel 
Termín: 7. 4.

V první dílně věnované akvarelu se seznámíme s materiály a jednotlivými postupy akvarelové malby. Představíme si také umělce, kteří pracují s akvarelem, včetně ukázek jejich tvorby a knižní ilustrace. Budeme experimentovat nejenom s barvami, ale také s tvary, obrazovou kompozicí. Necháme se inspirovat svěžími květy, tvary rostlin a také probíhající výstavou.

Dílna je určena všem zájemcům a skýtá individuální přístup k návštěvníkovi. 

Akvarel II.: Japonský a Čínský akvarel
Termín:  14. 4.

Druhá dílna věnovaná akvarelu nabídne možnost nahlédnout do tajů historie a současnosti akvarelu z Japonska a Číny. V teoretické části se návštěvník seznámí s pracemi významných malířů z této oblasti. Zjistí, k čemu slouží fude a sumi nebo které motivy byly v oblibě 
u monochromní tušové  malby. V praktické části si vyzkouší namalovat akvarelový svitek zavěšený na dřívku nebo si domů odnese vlastnoruční ilustraci k úryvku z knihy slavného současného japonského autora jménem Haruki Murakami. 

Velkoformátová kresba tuší I.
Termín: 21. 4.

Dílna je určená všem zájemcům o kresbu. Vyzkoušíme si různé postupy kresby tuší, jako například lineární a objemovou kresbu. Zaměříme se výrazové možnosti černobílé a kolorované kresby a objevíme originální kreslířská témata. Představíme si současné evropské a světové umělce, pro které je kresba hlavním komunikačním prostředkem. 

Velkoformátová kresba tuší II.: svítící objekty
Termín: 5. 5.

Experimentální velkoformátová kresba tuší s užitím profilovaných přírodních dřívek. Dílna je určená všem zájemcům o kresbu. Vyzkoušíme si různé postupy kresby tuší, jako například lineární a objemovou kresbu. Zaměříme se výrazové možnosti černobílé a kolorované kresby. Objevíme originální kreslířská témata. 
Představíme si současné evropské a světové umělce, pro které je kresba hlavním komunikačním prostředkem. Zavítáme také do minulosti a inspiraci načerpáme v kresbách pozoruhodné brněnské malířky Anny Ticho. 
Plošný záznam rozšíříme o prostorovou tvorbu. Kresebné záznamy, skici převedeme do prostorových objektů, které mohou sloužit jako lampy. 

Poznámka k dílně: Dílna je určena pro všechny zájemce o kresbu, nejsou vyžadovány předchozí zkušenosti. Vítáni jsou i zájemci o studium na uměleckých školách  a studenti umění.

Šperky inspirované slavnou architekturou Brna
Termín: 12. 5.

V Brně narazíte na skutečné architektonické skvosty. Přesto však mnoho důležitých staveb chátrá a může se stát, že dříve, než doceníme jejich hodnotu, tak zcela upadnou. 
Často jde o domy s unikátní štukovou výzdobou, jedinečnými detaily. 
Pokusíme se o zajímavý úkol: Každý z účastníků dílny dostane na výběr z fotografií dokumentujících jednu pozoruhodnou brněnskou stavbu. V teoretické části dílny se seznámí s lokalizací, historií budovy a jejím současným stavem. V navazují praktické části se nechá volně inspirovat charakterem stavby, exteriérem, architektonickými články, barevností 
a vyzkouší si navrhnout a vyrobit autorský šperk dle vlastního výběru. 
Budeme pracovat s přírodními i syntetickými materiály, jako například dřevo, papír, textil, drát, plast a užijeme různé uměleckořemeslné postupy.
Jednotlivé šperky a jejich autory nafotíme a zpracujeme v plakát, který bude směřovat k veřejnosti s cílem upozornit na  "šperky" tohoto města, které pomalu ztrácí lesk. 
Dílna je určena pro všechny zájemce o šperk, studenty uměleckořemeslných škol. Nejsou vyžadovány předchozí zkušenosti. 
Lektor nabídne individuální přístup. 

Dokumentace - portfolio

Po celou dobu kurzu budou účastníci motivováni k dokumentaci, vytvoření portfolia, pro ty, kteří se chtějí věnovat umění později profesionálně.
Výstava
V lednu proběhne ze vzniklých prací krátkodobá výstava v prostoru RAG.

Workshopy

19.1. v 18 hod. / Píšu obraz…

Workshop tvůrčího psaní v prostředí galerie, inspirovaný výstavou Jakuba Špaňhela. Dopřejte svým smyslům intenzivní dvouhodinový prožitek, během kterého uvidíte obrazy zcela jinak než doposud. A odměnou vám budou vlastní texty, kterými překvapíte sami sebe. Tvůrčí psaní je souborem rozličných textotvorných metod pod vedením lektora, díky kterým lépe poznáváme sebe i svět, který nás obklopuje. Kurz nevyžaduje žádné zvláštní zkušenosti s psaním, ani znalosti z výtvarného umění. Lektorka: Mgr. Dagmar Dvořáková
Vstupné 80 Kč.
Rezervace míst nutná na mailu vlkova@ragallery.cz

 14. 1. v 18 hod. / Co od Jiřího Koláře? Koláže!

Připomeňme si jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, autora řady originálních výtvarných technik. Workshop představí koláž jako svobodný a neotřelý přístup k tvorbě. Seznámíme se s originálními možnostmi kolážování

Vstup 80 Kč osoba. Rezervace míst na tel. 731131865 nebo vlkova@ragallery.cz.

Večery 15 +

Interaktivní zábavné programy k výstavám, při kterých se dozvíte zajímavé informace o autorech, dílech, koncepci výstavy, dostanete prostor k vlastnímu tvůrčímu a intelektuálnímu vyjádření. A po programu další zábava v podobě koncertu, divadla, promítání!Power jóga v galerii 

Cvičení power jógy přímo mezi obrazy. Power yoga s Petrou Čiklovou v RAG je velmi originální způsob jak posílit tělo a naplnit mysl. Cvičení Vám nabídne fyzickou rovnováhu, posílení a protažení těla a zároveň potravu pro duši díky požitku z prostoru galerie a výtvarného umění. Lekce bude probíhat přímo v kontaktu s výstavou. Cvičení je určeno pro dospělé, nebo v kombinaci dítě od 6 let a pra/rodič.

S sebou podložku, pohodlné oblečení,ručník,pití a pozitivně naladěnou mysl.

Přihašujte se na emailu: vlkova@ragallery.cz. Cena 80 Kč/osoba.

12. 1. v 18 hod. / Technologie v umění - cyklus Otázky pro …

Prezentace interaktivních aplikací Circus Atos, Mluvídek, Tablexia, Tableto. Večer je zaměřený na představení současných trendů v umění, důraz je kladen na propojení moderních technologií a vzdělávání. V rámci jednoho večera se představí 3 týmy mladých lidí, kteří využívají moderní technologie a výtvarné umění jako motivaci dětí ke vzdělávaní nebo k aktivizaci. V tomto případě nejsou moderní technologie využívány pouze jako volná zábava, ale jako nástroj vzdělávání.

 

Letní výtvarné ateliéry

Richard Adam Gallery pořádá Letní výtvarný ateliér pro všechny od 15 let. Délka ateliéru je 5 dnů (pondělí až pátek). Maximální počet účastníků je 15. Letní výtvarný ateliér je určen všem, které zajímá současné umění a baví výtvarná tvorba. Není potřeba žádná průprava. 

Cena celého týdne: 1000 Kč (případně 250 Kč jeden den), s sebou oblečení na výtvarnou práci. 

Přihlášení na emailu: vlkova@ragallery.cz

Kontakt

Anna Vlková, tel.: 731131865, email: vlkova@ragallery.cz