Vladimír Skrepl

Malířský projev Vladimíra Skrepla je dobře rozeznatelný syrovostí a hutností techniky i zobrazovaných objektů. Jeho umělecký jazyk užívá výrazů, které nejsou divácky vstřícné. Karikatura, obscénnost a deformace - skrze tyto a obdobné postupy posouvá náměty do nových poloh vizuálního zobrazení. Silné vrstvy barev i viditelné tahy jsou v jeho malbách součástí výjevu, posouvajícího nastavené hranice. Skrepl je vedoucím ateliéru Malba II na pražské AVU.