Jiří Skála

Dnes bývá Jiří Skála označován především jako konceptuální umělec. Ve svých začátcích se však věnoval malbě, ve které realizoval své první projekty na pomezí konceptu. Jeho vyjádření má silný narativní charakter se snahou vybudit v okolí reakci. Důležitý je pro jeho tvorbu písemný projev, který se stává jak součástí instalací, tak funguje samostatně například ve formě blogu. Skála je laureátem CJCH za rok 2009 a členem uskupení pas-produkce aktivit současnosti.