Evžen Šimera

Od roku 2006 Šimera rozvíjí svoji vlastní techniku, kterou nazývá „new dropping". Názvem i stylem se odkazuje na „drip painting" Jacksona Pollocka. Nově pojímá způsob nanášení barvy na plátno, v jeho případě barva ukázněně stéká v liniích a geometrických sítích. Geometrie hraje v jeho plátnech stále důležitější roli a zapojuje ji i do svých objektů a instalací. Pro Šimeru je koncept a celý proces vzniku stejně důležitý jako výsledek samotný.