Dana Sahánková

Precizní kresby tuší Daniely Sahánkové si získaly pozornost širší veřejnosti velice brzy po jejím absolutoriu na AVU. Zvířata a lidé různým způsobem na sebe napojení jsou dominantním a prakticky jediným námětem jejích děl. Zvířata, nejčastěji vlci a kočky, mají povětšinou symbolistní, poněkud zneklidňující charakter odkazující k vlastním intimním zážitkům v rámci naší lidské „smačky".