Přejít k obsahu

Robert Šalanda

Termín: 25. 9. - 29. 11. 2009

Mezi absolventy ateliéru Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarných umění představuje Robert Šalanda (absolvoval v roce 2002) jednu z nejoriginálnějších osobností. Lze říci, že do značné míry popírá vliv svého profesora a rozvíjí malířskou tvorbu ve zcela jiné rovině. Jako tvůrce je velice originální a nepochybně patří k několika nejvýraznějším talentům malířské generace tohoto desetiletí.

Již během studií na AVU se prosadil velmi originálním způsobem malby. Přes absolventskou sérii, ve které se přiklonil spíše k sochařsky cítěným pracem se hned v následujícím roce vrací k malbě a postupně rozvíjí trendy, započaté již během studií. O své výstavě v Galerii za stěnou Wannieck Gallery říká: Malby vytvořené konkrétně pro prostor Galerie za stěnou volně navazují na můj dlouhodobý koncept, který se obsahově příliš nemění. Pracuji na navozování situací, jejichž děj se odehrává pouze v rámci jejich podstaty. Nevyvíjí se a nic nevysvětluje. Smysl scény by měl spočívat v tom co divák vidí. Jde mi o výrazové experimentování za účelem oprošťování obrazu od zátěže přílišné individuální sdělnosti. Výrazový koktejl obsahující nadhled a ironii dohromady s vážností, která nutí k zamyšlení, mi přijde lákavý.