Michael Rittstein

Pro dílo Michaela Rittsteina je charakteristická tvarová deformace, nadsázka, sarkazmus, humor a výrazná barevnost. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných světových sbírkách, například v Centre Pompidou v Paříži nebo v Albertině ve Vídni. Rittstein je členem uskupení 12:15, Pozdě ale přece, Nová skupina a spolku SVU Mánes.