Luděk Rathouský

Rathouský zkoumá možnosti vizuálního jazyka a volí v malbě mnohdy netradiční postupy stejně jako témata. Autoportrét namalovaný vlastní krví, malby jako ironický komentář k současné společenské situaci či problematice masmédií, nebo transformace odkazu křesťanské vizuální kultury a hodnot, to vše jsou polohy malířského projevu jednoho z členů skupiny Rafani. V současnosti působí Rathouský na brněnské Fakultě výtvarných umění jako vedoucí Ateliéru malířství.