Petr Písařík

Tříštění konkrétního předmětu nebo přímo určitého ceku je charakteristickým rysem jak Písaříkových maleb, tak objektů a instalací. Rozklad je přímo i významem a to ve všech možných rovinách interpretace. Náměty čerpá z přírody i ze svého okolí, z všedních předmětů i objektů masové kultury. Krom volného umění se věnuje také designu.