Přejít k obsahu

Petr Veselý - N I C

Termín: 16. 12. 2011 - 12. 2. 2012

Objekty z let 1988 – 1996

Petr Veselý absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v roce 1979. Svojí tvorbou představuje jednu z důležitých osobností generace, která vstupovala na českou výtvarnou scénu v osmdesátých letech minulého století. Vedle obrazů a kreseb, které tvoří podstatnou část jeho díla, vytváří souběžně i objekty či prostorové realizace, ve kterých, z jiného pohledu, řeší obdobné problémy, jako ve své tvorbě malířské.

Pro výstavu ve Wannieck Gallery jsme vybrali především velmi zajímavé objekty z let 1988 – 1996, kdy jejich vytváření představovalo výrazný prvek práce umělce. Sám Petr Veselý ke své tehdejší tvorbě uvádí: „Dokážu si většinou vzpomenout na důvody vzniku objektů, na důvody vycházející z kontextu mé tehdejší práce i z podnětů děl několika autorů, které jsem si dříve nebo později potřeboval ve vlastní tvorbě ověřovat. Věřím, že smysl této prezentace může být vnímán zejména jako poukázání k věcem, materiálům a jejich vlastnostem, ke zvláštnosti jejich existence, její samozřejmosti i nesamozřejmosti; snad i jako projev úzkosti z jejich - a naší - zranitelnosti. Čím tedy tyto (umělé) „věci" mohou být? Byly vyrobeny, udělány. Byly slepeny, stlučeny, vytrženy, vyjmuty bez zřetele k jejich jakékoli funkci, potřebnosti. Zřejmě jen proto, aby vůbec byly, aby se staly".