Petr Pastrňák

10. 1. - 9. 2.2014

Petr Pastrňák patří k nejvýznamnějším malířům generace 90. let 20. století. V polovině devadesátých let, kdy se v plné šíři rozvinula jeho malířská tvorba, patřil ke klíčovým autorům tehdy aktuálního směru česká abstraHce, nejšířeji představeného stejnojmennou výstavou v Galerii Václava Špály v roce 1996. Na rozdíl od většiny ostatních tvůrců, kteří tento směr v následujících letech opustili, zůstal Pastrňák „pravidlům" české abstraHce v podstatě věrný i ve své další tvorbě, i když tato pravidla uplatňoval značně modifikovaně. To vyplývalo z charakteru jeho malování, ve kterém poetičnost a poetika výrazu, které jsou jedním z charakteristických rysů české abstraHce, hrály vždy podstatnou roli.

Ve sbírce Richard Adam Gallery je zastoupen široký soubor prací Petra Pastrňáka, z něhož vybíráme i obrazy na tuto výstavu.