Petr Nikl - Já jsem Tvůj zajíc

(Dialog s maminkou)
Termín: 4. 10. 2012 - 3. 2. 2013

Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamějších osobností českého výtvarného umění současnosti, jeho matka Libuše pak byla přední designerkou v oblasti hraček. Jejich společná retrospektiva, snad poprvé realizovaná v jednom výstavním prostoru ve Wannieck Gallery v Brně, nabídne nevšední možnost porovnání tvorby obou těchto významných umělců.

Libuše Niklová vytvářela už od konce 50. let velice svébytné návrhy hraček, které od počátku 60. let zaměřila především na hračky plastické a nafukovací. V tomto trendu pokračovala i v následujícím desetiletí a vytvořila tak postupně velice originální řadu, která ve svém výtvarném přístupu vyznává sice jednoduché, zároveň ale vytříbeně estetické pojetí.

Je samozřejmé, že její syn Petr prožíval své dětství v bezprostředním kontaktu s těmito hračkami a lze, bez jakýchkoliv pochybností, říci, že byl od počátku jejich estetikou velmi silně ovlivněn. To se konečně projevuje i v jeho obrazech, které od poloviny 80. let velmi výrazně akcentují právě motiv zvířátek nebo od nich odvozené dětské hračky.

Spojitost s matkou se ovšem ukazuje i v dalších, velmi svébytných rovinách tvorby. Počátkem 90. let např. maluje cyklus obrazů, ve kterých realisticky vychází z fotografií sebe jako malého dítěte. Fotografie vytvářeli jeho rodiče. V jiných obrazech využívá kresby, které z části vytvářel jako chlapec sám a ve kterých zpodobňoval sebe, matku nebo babičku. Tyto kresby vkládané do obrazů pak dotváří malířskými zásahy. K portrétům matky se nicméně stále vrací a to např. až monochromními plátny, zachycujícími její tvář.

Tvorba Petra Nikla není ale zdaleka omezena pouze na obrazy. V podstatě lze říci, že úhlem svého záběru dosahuje až renesanční šíře. Vedle loutkového divadla, které hraje – loutky si sám navrhuje – a umění akce, které realizuje ve veřejném prostoru, velmi výraznou stránkou umělcovy tvorby je práce s různými prostorovými objekty, které předkládá návštěvníkům k „použití". Ať už jde o objekty čistě „na hraní", nebo skutečné hrací a na podněty návštěvníků reagující konstrukce.

A konečně nesmíme zapomenout ani na tvorbu knižní, ve které své básně doprovází vlastními ilustracemi (za tyto knihy pravidelně získává nejvyšší knižní ceny) nebo na písňovou tvorbu, kterou realizuje na CD nosičích. Dodávat, že své písně také sám zpívá, by bylo myslím zbytečné.

Pro výstavu ve Wannieck Gallery připravil Petr Nikl projekt, který vychází především z konfrontace hraček navržených jeho matkou a vlastní, převážně obrazovou tvorbou. Akcentuje společné cítění a výrazné ovlivnění své tvorby, ale zároveň i odlišnosti a vlastní vklad do této symbiózy.