Přejít k obsahu

Petr Kvíčala / Vlny

Termín: 18. 4. - 7. 9. 2008

Malíř Petr Kvíčala (*1960) se od poloviny osmdesátých let zabývá ornamentem. Základem jeho výtvarného jazyka jsou rytmicky se opakující linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie či smyčkové linie. Dlouhodobě a systematicky je nejrůznějším způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství. Opakování linií a barevných ploch odkazuje k pravěkému umění a lidovému ornamentu, současně i ke klasické moderně současné abstrakci. Neustále hledá a rozvíjí cesty svého uměleckého programu. V poslední době se zajímá o optické efekty opakujících se geometrických vzorců a barev. Obrazy Petra Kvíčaly se žánrově pohybují od procesuální malby přes monochromy až po malířské instalace.

Výstava je uspořádána chronologicky - od současných prací se vrací zpět v čase k autorovým počátkům. Až na výjimky se soustřeďuje na malířskou tvorbu, ačkoliv autor působí i na poli architektury a designu. Jeho obrazy většinou nepotřebují dlouhé komentáře - užité principy snadno odhalíme sami. Pozorování Kvíčalových obrazů nám přináší poznání i estetickou libost, mohou v nás vyvolat stavy podobné meditaci nebo naopak nervovému rozrušení. Všechny je spojuje jednotný konceptuální přístup. Tuto jednotu užitých uměleckých principů si nejlépe uvědomíme v konfrontaci s velkým množstvím obrazů, k čemuž je tato retrospektiva unikátní příleži tostí.

Wannieck Gallery se svými takřka 3.000 metry čtverečními výstavní plochy i industriálním charakterem bývalé továrny nabízí pro takové setkání ideální prostor a představí autorovu malířskou tvorbu od současnosti až k jejím počátkům.