Petr Kvíčala

Malířské dílo v Brně působícího umělce a pedagoga vychází z jeho raných krajinářských prací. Právě v krajině objevil specifický řád a rytmus, který se postupně stal určující pro celou jeho tvorbu. Petr Kvíčala patří  k osobitým představitelům geometrické abstrakce. Od poloviny 80. let až do současnosti se věnuje práci s ornamentem jako se svébytným vyjadřovacím prostředkem majícím jedinečnou účinnost. Používá jeho jednotlivé prvky, které různě zmnožuje, řadí do sérií, obrací a deformuje. Systematicky pracuje s rovnými liniemi i vlnovkami. Vznikající obrazce jsou často na hranici op artu, evokují počítačově vytvořený grafický návrh, lze v nich objevit odkazy k období moderny i k užitému umění. Kromě pláten a grafik se Kvíčalovy ornamenty uplatnily i na plakátech, porcelánu, textilu, také v architektuře a výmalbách interiéru. Je autorem vnitřní výzdoby nově zrekonstruovaného divadla Reduta, nejstarší divadelní budovy ve střední Evropě.

Petr Kvíčala, "No XIII" -  sítotisk, cena 15 000 Kč

výška 75 cm , šířka 100 cm

 

Petr Kvíčala, "No XIX" - sítotisk, cena 15 000 Kč

výška 75 cm, šířka 100 cm

 

Petr Kvíčala, "No XVII" -  sítotisk, cena 15 000 Kč

výška 75 cm, šířka 100 cm

Petr Kvíčala, "No XVIII" -  sítotisk, cena 15 000 Kč

výška 75 cm, šířka 100 cm

Petr Kvíčala, "Bez názvu" - plakát, cena 70 Kč