Přejít k obsahu

Pavlína Lubomírská

Absolventka scénografie, jež je v současnosti spojená se značkou Kubista, se k práci s keramickou hlínou a tvorbě vlastních návrhů i objektů inspirovaných kubistickým tvaroslovím dostávala postupně. Nejprve dělala repliky originálních dobových předmětů vycházejících z  návrhů Pavla Janáka, jejich podoba a styl ji ale inspiroval natolik, že jej začala uplatňovat i ve vlastních realizacích. Ve své tvorbě se soustředí především na drobnější užitné kusy, jako hrnky, vázy či dózy, jež jsou sestaveny z lomených stěn a hran evokujících strukturu krystalu, tak typickou především pro Janákův kubistický design. K této tradici se pak jednoznačně hlásí i autorčina dóza a těžítko Poupě. (odkaz k obrázku, že se jedná o dózu a těžítko Poupě)   

 

Dóza "Poupě", cena 1950 Kč  /prodáno

Těžítko bílé, černá linka, cena 1350 Kč