Petr Pastrňák

Petr Pastrňák skrze svá díla zkoumá hranice vnímání diváka. Jeho malby na pomezí abstrakce, kdy skvrny, tvary a tahy ukrývají náznaky krajin či lidské tváře, vyvozují různé asociace a jsou odlišně vnímány dle osoby pozorovatele. Skvrny slouží jako nástroj výzkumu možností malířského média. Krom malby se Pastrňák věnuje i objektům a instalacím. I v nich však rozvíjí potenciál představivosti a nechává domýšlet tušené hloubky navozené skrze konkrétní předměty.