Vladimír Novák

Malíř a grafik, který žije střídavě v Praze a Miláně je dalším z členů uskupení 12:15, Pozdě ale přece. Pracuje s figurou a jejími částmi, které používá jako metafory pro hlubší společenská témata a problémy. Postavy usazuje do schematických krajin inspirovaných zážitky z jeho dětství stráveného z velké části v prostředí Českého středohoří. V letech 1967 až 1973 studoval na AVU u prof. Paderlíka obor Monumentální malba.