Alice Nikitinová

Náměty maleb Alice Nikitinové jsou nejčastěji zcela banální věci každodenního života. Na jejich základech rozvíjí v čistých barvách primární barevné škály principů malířství avantgardy. Nikitinová je absolventkou malířského ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU a ačkoliv má ukrajinské kořeny, její tvorba se od počátku utváří v rámci českého prostředí.