Jiří Načeradský

Jiří Načeradský patří k hlavním představitelům Nová figurace, směru, který se v českém prostředí formoval především v 60.tých letech. Jeho díla jsou založena na figuře, která je ale různými způsoby deformována a její základní struktura je posunuta či přetvořena. Postavy jsou nositeli významu, často slouží jako symboly určitých emocí, pudů ale i událostí nebo celospolečenských témat. Načeradský je činný také jako pedagog, jako vedoucí ateliérů působil na pražské AVU i VŠUP.