Přejít k obsahu

Moravské sklárny Květná

Výroba skla má v Květné několikasetletou tradici. První sklárny zde v polovině osmnáctého století nechal vybudovat kníže Liechtenstein. V okolních lesích byl totiž dostatek dřeva vhodného pro sklářské pece. O téměř přesně sto let později se stává majitelem firma Josef Zahn, co., která sklárny dále rozšiřovala a zaváděla do výroby nové produkty. Výroba skla nebyla pozastavena až téměř do konce druhé světové války – teprve v roce 1945, pro blízkost fronty, musela být výroba přerušena. Finálně zastavena byla ale až v roce 2002, kdy se ovšem již po několika měsících našel nový majitel. Ještě téhož roku byl závod opětovně otevřen pod názvem Moravské sklárny Květná, s.r.o.
V březnu 2004 pak začíná pro sklárnu zcela nová etapa jejího fungování. Majoritním vlastníkem se stává česká investiční společnost  Synex CZ a.s., která ale ponechává sklárnám její tradiční jméno. Ihned po převzetí obchodního podílu se Synex CZ pouští do konsolidace společnosti, investuje do strojního zařízení a je provedena generální oprava tavící pece.
Od roku 2005, po nutné modernizaci závodu, začíná sklárna, v rámci hledání nových tvarů a vzorů výrobků, spolupracovat s předními českými designéry (Olgoj Chorchoj, Rony Plesl, Bára Škorpilová). Tímto sortimentem chce oslovit nové zákazníky a vytvořit aktivní systém obchodování se sklem. V nových kolekcích z Moravské sklárny Květná tak moderní design aktualizuje staleté zkušenosti s výrobou špičkového českého skla.