Přejít k obsahu

Miroslav Šeda

Nabízí se přirovnání ke kubistům, možná až ke kubofuturistům, kteří skrze pomyslné rozřezání předmětu ukazovali jeho dynamiku. Toto bedlivé zkoumání okolního světa se projevuje také v jeho zálibě pro práci na tématu v cyklech. Série mu přirozeně umožňují zkoumat objekt i psychické stavy do hloubky, reálně i obrazně ze všech stran.  Náměty čerpá především ze svého osobního života a přímého okolí.