Přejít k obsahu

Milan Salák

Termín: 24. 4. - 30. 8. 2009
kurátor: Richard Adam

Milan Salák patří k významným tvůrcům, kteří vstupovali na českou výtvarnou scénu v polovině 90.let minulého století. Absolvent pražské AVU (1999) zaujal už během studií svoji brilantní malířskou technikou, kterou uplatňoval při tvorbě rozsáhlých obrazových cyklů (např. cyklus automobilů z let 1997-8). Počátkem tohoto desetiletí vytvořil soubor krajin-map nahlížených z ptačí perspektivy, ve kterých se velmi výrazně projevila jeho láska k letectví a historii aviatiky vůbec. Z tohoto pohledu zlomovým je projekt „Lozenge", kde malíř vytváří různé, barevně variované, podoby maskovacích pláten, které používalo vojenské letectvo během I. světové války.

Současná výstava v Galerii za stěnou je dalším rozvinutím témat spojených s historií letectví, které v široce, konceptuálně pojatém pohledu, představuje jednu ze současných poloh Salákova díla.