Jakub Matuška aka Masker

Pseudonym Masker „zbyl" Jakubovi Matuškovi z dob, kdy pod tímto jménem vytvářel v době adolescence nelegální graffiti ve veřejném prostoru. Od té doby se jeho projev hodně vyvinul a posunul, jeho barevnost i tvarosloví ale stále formálně upomíná na graffiti. Matuška studoval na střední škole grafický design a výstavnictví, následně nastoupil na AVU do ateliéru Vladimíra Skrepla. V současnosti žije v Londýně.