František Matoušek

Dílo tohoto umělce by se dalo charakterizovat vícero prvky. Především jej ale utváří materiál, který ke své tvorbě používá a jenž nepatří ke zcela tradičním. Matoušek pracuje jako jediný z českých umělců s džínovinou jako hlavním médiem. Dalším výrazným rysem je inspirace tvářemi, nejdříve popových ikon, později svých blízkých neb vizuálně zajímavých osob. V neposlední řadě je Matoušek i cestovatelem, který navštěvuje exotické kraje, kde se snaží postihnout duch místa a přenést ho do obrazu. Je pečlivým sběratelem informací, které pak slouží k co nejdůkladnějšímu zachycení výrazu krajiny i lidské tváře.