Marika Volfová

Marika Volfová rozhodně už nejen v Brně nepatří k neznámým umělcům. Její kresebně propracované malby, které propojují jednotlivé detaily v celek podobný ornamentu, si pozorný divák zapamatoval už z jejích prvních studentských výstav. Ačkoliv její styl samozřejmě prochází přirozeným vývojem, styčné body, které charakterizují osobitý projev autorky, stále zůstávají.

Richard Adam:
„A teď do Brna. Ne proto, že i Adam Gallery je v Brně. Ale je tu FAVU. A na ní studují zajímaví výtvarníci. Uvedu jeden příklad: Marika Volfová.
Mariku Volfovou sleduji od prvního ročníku. Od jejich prvních obrazů na škole. Od těch, kterým říkám Klimtovské realizace. Velmi výrazná barevnost. To je první znak, který vás osloví. Ale zároveň jistá dekorativnost. Přičemž dekorativností nemyslím prázdné zdobení. Jako nádherný dekor u Klimta. Ten samozřejmě také není samoúčelný. A potom určitá záliba v orientu, v jeho reáliích i umění. Namíchejte to, a máte rané obrazy Mariky Volfové.  Ale na výstavě jsou představeny nejsoučasnější plátna. A taky kresby. A ty jsou už dosti jiné. Jistě, příchuť orientu i dekorativnosti je v nich stále obsažena. Kresby konečně vznikaly v zimním semestru v Turecku. Ale stále silněji se prosazuje expresivnější přístup. A barevnost, dříve silně cítěná, je do jistě míry utlumena. Nevím, nakolik se v tvorbě Mariky Volfové projevuje vliv jejího učitele na FAVU, totiž Luďka Rathouského. Do určité míry asi ano. Ale, jak vždycky říkám, je-li umělec opravdu silnou výtvarnou osobností /a to Marika Volfová nepochybně je/, hraje i ten nejvlivnější učitel pouze vedlejší roli. Rozhodující je zkrátka schopnost samotného výtvarníka nezávisle a dobře tvořit. A to Marika Volfová bez jakýchkoliv pochybností umí."